Da là chất liệu được sử dụng rất nhiều trong việc sản xuất các đồ thời trang, trong đó áo da là một trong những sản phẩm nổi bật nhất.. Tuy nhiên, ở Việt Nam, các mẫu áo da chủ yếu chỉ được sử dụng trong khoảng 3 tháng...